Strona główna Aktualności Stokrotka z niemal 3 mld zł przychodów. Sieć...
section divider

Aktualności

Przychody ze sprzedaży w należącej do Maxima Grupe spółce Stokrotka sięgnęły w ubiegłym roku 2,86 mld zł wobec 2,53 mld zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 12,8 proc. - podała spółka. Jednocześnie Stokrotka zakończyła miniony rok ze stratą netto rzędu 18,4 mln zł, czyli nieco mniejszą niż przed rokiem, gdy strata sięgała 19,9 mln zł. Dodatkowo spółka Aldik Nova wykazała w ub.r. stratę rzędu 9,7 mln zł.
Istotny wpływ na dwucyfrowy wzrost przychodów Stokrotki miało zdynamizowanie procesu otwarć nowych placówek, których udział w ogólnej sprzedaży towarów w 2018 r. wyniósł ponad 7,7 proc. Należy podkreślić, że Stokrotka w sierpniu ub.r. połączyła się ze spółką Aldik, a sklepy te wygenerowały 2,5 proc. łącznej sprzedaży towarów spółki.

Sprzedaż like-for-like Stokrotki uwzględniająca jedynie sklepy otwarte do 2016 r. wzrosła zaledwie o 0,9 proc. Zarząd Stokrotki pozytywnie ocenia natomiast wyniki sprzedażowe sklepów otwartych w 2017 r., które odpowiadają za ponad 8,3 proc. sprzedaży towarów ogółem w całej sieci.

Choć głównym wydarzeniem 2018 roku w Stokrotce było przejęcie przez Maxima Grupe i następnie integrowanie ze strukturami litewskiego inwestora, to jednocześnie sieć nie zwalniała z inwestycjami.
Stokrotka przeznaczyła w ubiegłym roku na wydatki inwestycyjne w samej spółce 102 mln zł. Dodatkowo wydała 66,8 mln zł na nabycie udziałów w spółce Sano. W roku 2019 r. Stokrotka zapowiada podniesienie nakładów inwestycyjnych do ponad 109,4 mln zł.

Zarząd Stokrotki podkreśla, że w 2018 r. w firmie podjęto "szereg działań optymalizacyjnych w obszarze kosztów operacyjnych". - Pozytywny wpływ tych działań widoczny jest w porównaniu rok do roku wskaźnika relacji kosztów sprzedaży do obrotu, który pozostał na poziomie 2017 roku, po wyłączeniu wyniku sklepów Aldik - tłumaczy spółka. Miniony rok przyniósł także przegląd portfolio sklepów, który poskutkował wyjściem z nierentownych i najmniej perspektywicznych lokalizacji.

Sieć Stokrotka na koniec 2018 r. liczyła łącznie 534 sklepy. Najwięcej z nich, bo 288, działało w formacie supermarketu. Placówek marketowych było 152, sklepów franczyzowych 72, a sklepów w formacie Stokrotka Express 22.

Spółka w ubiegłym roku przejęła lub otworzyła 50 supermarketów, 52 markety, 22 sklepy franczyzowe i 17 sklepów w formacie Express. Jednocześnie Stokrotka zamknęła 14 sklepów własnych, a 9 kolejnych przekształciła w format market. Zakończono także 21 umów franczyzowych.

Co ciekawe, niemal za 30 proc. przychodów ze sprzedaży Stokrotki odpowiadają sklepy działające w jednym województwie - lubelskim. Istotny udział w przychodach mają także placówki mieszczące się w woj. mazowieckim (10,8 proc.) i śląskim (10,4 proc.). Najmniejszy wpływ na sprzedaż Stokrotki mają natomiast sklepy z województwa lubuskiego, generujące zaledwie 0,5 proc. przychodów całej sieci.
Stokrotka w minionym roku współpracowała z ponad 1,7 tys. dostawcami i ponad 1,6 tys producentami towarów. Sieć podkreśla, że jej zaopatrzenie nie pochodzi z importu bezpośredniego.

Sklepy Stokrotki, w zależności od formatu i wielkości sklepu, oferują od 2,5 tys. do 11 tys. indeksów produktowych. W strukturze sprzedaży Stokrotki największą część stanowią artykuły spożywcze świeże (43,1 proc.) oraz artykuły spożywcze suche (21,8 proc.). Podium zamykają kategorie piwa, alkoholu i papierosów (13,7 proc.), a na kolejnych miejscach znalazły się: chemia i artykuły przemysłowe (9,5 proc.), słodycze (6,1 proc.) oraz napoje i soki (5,8 proc.).

 

Źródło:

www.wiadomoscihandlowe.pl


Powrót
banner
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności